Regulamin Biennale

Regulamin XX Biennale Fotografii Górskiej

Organizator:
Jeleniogórskie Centrum Kultury
Współorganizator:
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Warunki udziału:
1. Udział w konkursie mogą brać wszyscy fotografujący.
2. Każdy autor może nadesłać do 10-ciu prac. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem wyraźnego ich oznaczenia.
3. Technika prac dowolna.
4. Format powinien być nie mniejszy niż 24x30cm. ( z wyjątkiem odbitek kontaktowych - min. 6x9 cm ) Fotografie powinny być nie oprawione - jedynie w przypadku odbitek kontaktowych dopuszcza się możliwość oprawy w cienkie passpartou o wymiarach nie mniejszych niż 24x30cm. .
5. Format prac nie może przekraczać 100x70cm.
6. Prace nie mogą być podklejane na płytach PCV bądź na płytach foamboard.
7. Do zdjęć należy dołączyć płytę CD z zapisem fotografii w rozdzielczości 300 dpi.
8. Każde zdjęcie należy czytelnie opisać na odwrocie, podając numer kolejny zgodny z kartą zgłoszenia, tytuł pracy, imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.
9. Na fotografiach tworzących zestaw należy dodatkowo podać schemat układu zdjęć.
10. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przesłania prac wraz z kartą zgłoszenia oraz dowodem opłaty za udział w konkursie w wysokości 40,00 zł na konto JCK :

Bank Millennium S.A.   numer konta: 52 1160 2202 0000 0001 9669 3849
z dopiskiem Biennale na adres:

Jeleniogórskie Centrum Kultury
58-500 Jelenia Góra
ul. 1-go Maja 60

Komisarz wystawy: Tomasz Mielech
Tel: 75 64 78 884 (885)
Kom.693 380 141
e-mail : tomasz.mielech@poczta.fm
www.bfg.org.pl

Prawa i obowiązki organizatora:
1. Nadesłane prace będą traktowane z największą dbałością, jednak organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ich zaginięcie lub uszkodzenie w transporcie pocztowym.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu i w prasie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania wystawy w innych galeriach.
4. Organizator ma prawo wyłączenia spod obrad jury prac nie spełniających warunków niniejszego regulaminu.
5. Zdjęcia nagrodzone przechodzą na własność organizatora.

Uprawnienia uczestników:
1. Każdy autor zgłaszający prace zostanie powiadomiony o werdykcie jury.
2. Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma katalog wystawy.
3. Uczestnicy wystawy otrzymają zawiadomienie o dokładnym terminie i miejscu ekspozycji.

Nagrody:
Grand Prix 5000 zł
I Nagroda 2500 zł
II Nagroda 1500 zł
III Nagroda 1000 zł

Jury ma prawo innego podziału nagród

Terminy:
Nadsyłanie prac – do 30.06.2018
Obrady jury – lipiec 2018
Powiadomienie o werdykcie – do 15.08.2018
Wręczenie nagród – 21.09.2018
Zwrot prac – III kwartał 2019

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego
regulaminu.


Karta zgłoszenia:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz