piątek, 29 sierpnia 2014

XVIII Biennale Fotografii Górskiej


5 września 2014

godz. 12.00 – Muzeum Karkonoskie
- otwarcie wystawy pokonkursowej XVIII Biennale Fotografii Górskiej
- otwarcie wystawy „Karkonosze z obu stron” ( w ramach projektu polsko – czeskiego „Nauczyciele i uczniowie – Święto negatywu”)
- otwarcie wystawy powarsztatowej „Samotnia 2014” 
( w ramach projektu polsko – czeskiego „Nauczyciele i uczniowie – Święto negatywu”)

godz. 14.30 – Galeria „Pod Brązowym Jeleniem”
- otwarcie wystawy Ctibora Kostela „Góry”
(w ramach projektu polsko – czeskiego „ Nauczyciele i uczniowie – Święto negatywu”)

godz. 16.00 – Galeria „Korytarz”
- otwarcie wystawy Rafała Swosińskiego „Tatry”
NAUCZYCIELE i UCZNIOWIE - ŚWIĘTO NEGATYWU


W ramach polsko-czeskiego projektu
„NAUCZYCIELE i UCZNIOWIE - ŚWIĘTO NEGATYWU”
zapraszamy na wystawy fotograficzne:
SAMOTNIA 2014- wystawa powarsztatowa
KARKONOSZE Z OBU STRON
Wernisaż wystaw w Polsce odbędzie się
w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze,
ul. Matejki 28
5 września 2014 r. o godz. 12.00
Wystawy czynne od 15 sierpnia

Wernisaż wystawy w Czechach odbędzie się
w Muzeum Podkarkonoszy w Trutnovie
przy ul. Školní 150
2 października 2014 r. o godz. 17.00
Wystawy czynne do końca października

Projekt „NAUCZYCIELE i UCZNIOWIE - ŚWIĘTO NEGATYWU” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

wtorek, 8 kwietnia 2014

Regulamin XVIII Biennale Fotografii Górskiej

Kliknij aby pobrać kartę ;-)


Organizator:
Jeleniogórskie Centrum Kultury
Współorganizator:
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Warunki udziału:
1. Udział w konkursie mogą brać wszyscy fotografujący.
2. Każdy autor może nadesłać do 10-ciu prac. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem wyraźnego ich oznaczenia.
3. Technika prac dowolna.
4. Format powinien być nie mniejszy niż 24x30cm.
5. Format prac nie może przekraczać 100x70cm.
6. Prace nie mogą być podklejane na płytach PCV bądź na płytach foamboard.
7. Do zdjęć należy dołączyć płytę CD z zapisem fotografii w rozdzielczości 300 dpi.
8. Każde zdjęcie należy czytelnie opisać na odwrocie, podając numer kolejny zgodny z kartą zgłoszenia, tytuł pracy, imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.
9. Na fotografiach tworzących zestaw należy dodatkowo podać schemat układu zdjęć.
10. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przesłania prac wraz z kartą zgłoszenia oraz dowodem opłaty za udział w konkursie w wysokości 40,00 zł na konto JCK : Bank Millenium nr 0211 6022 02 0000 0000 4558 9216 z dopiskiem Biennale na adres:

Jeleniogórskie Centrum Kultury
58-500 Jelenia Góra
ul. 1-go Maja 60

Komisarz wystawy: Ewa Andrzejewska
Tel: (075) 64 78 884 (885)
Kom. 0606493620
e-mail :wsf.jck@interia.pl
www.bfg.org.pl

Prawa i obowiązki organizatora:
1. Nadesłane prace będą traktowane z największą dbałością, jednak organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ich zaginięcie lub uszkodzenie w transporcie pocztowym.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu i w prasie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania wystawy w innych galeriach.
4. Organizator ma prawo wyłączenia spod obrad jury prac nie spełniających warunków niniejszego regulaminu.
5. Zdjęcia nagrodzone przechodzą na własność organizatora.

Uprawnienia uczestników:
1. Każdy autor zgłaszający prace zostanie powiadomiony o werdykcie jury.
2. Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma katalog wystawy.
3. Uczestnicy wystawy otrzymają zawiadomienie o dokładnym terminie i miejscu ekspozycji.

Nagrody:
Grand Prix 5000 zł
I Nagroda 2500 zł
II Nagroda 1500 zł
III Nagroda 1000 zł
Nagroda specjalna za tematykę tatrzańską – jednoroczne zezwolenie na poruszanie się poza szlakami w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Jury ma prawo innego podziału nagród

Terminy:
Nadsyłanie prac – do 15.06.2014
Obrady jury – lipiec 2014
Powiadomienie o werdykcie – do 15.08.2014
Wręczenie nagród – 05.09.2014
Udostępnienie wystawy dla zwiedzających –15.08.2014
Zwrot prac – III kwartał 2015

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego
regulaminu.

XVIII Ogólnopolskie Biennale Fotografii Górskiej / XVIII. Bienále horské fotografie

Największa impreza o tematyce górskiej w Polsce. Konkurs fotograficzny o tematyce górskiej organizowany w Jeleniej Górze jest konkursem mającym najdłuższą w Polsce, bo ponad trzydziestoletnią, tradycję. Adresowany jest do wszystkich fotografujących góry, ich piękno i wszelkie przejawy ludzkiej aktywności na terenach górskich. Od uczestników konkursu oczekujemy fotografii wykonanych we wszystkich górach świata. Konkurs skierowany jest zarówno do artystów fotografików, jak i do amatorów fotografii. W regulaminie nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. 

Fotografická soutěž s horskou tematikou pořádaná v Jelení Hoře má v Polsku nejdelší, více než třicetiletou tradici. Soutěž je určena pro všechny, kteří fotografují hory, jejich krásu a různé projevy lidské aktivity na horách. V rámci soutěže se prezentují fotografie pořízené ve všech světových horách. Soutěž je určena pro umělecké fotografy i pro amatéry. Nemá žádná věková omezení.